Dlaczego pobieramy opłaty

Placówki Stowarzyszenia NURT są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę.

Stowarzyszenie NURT jest organizacją non-profit. Czesne i wszystkie inne przychody stowarzyszenia nie są i nigdy nie będą przeznaczone na wypłaty dywidendy dla osób fizycznych czy instytucji.

 

Czesne

900 zł / miesiąc

 

Zniżki dotyczące czesnego

1. Zniżka zwyczajna na trzecie dziecko - 50%

2. Zniżka zwyczajna na czwarte dziecko - 100%

3. Zniżka nadzwyczajna jest ustalana indywidualnie, zależnie od sytuacji finansowej danej rodziny.

 

Wpisowe

1800 zł

Jest to opłata wstępna płatna przy podpisaniu umowy na dany etap edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa).

 

Zniżki dotyczące wpisowego

Zniżka zwyczajna na trzecie i kolejne dziecko - 100%

 

Fundusz solidarnościowy

Aby móc zapewnić edukację w naszych placówkach również dzieciom z rodzin o skromnych dochodach uruchomiliśmy fundusz solidarnościowy. Działa on na podstawie darowizn i pozwala na pokrycie kosztów zniżek nadzwyczajnych.

Numer konta do wpłat: 92 2130 0004 2001 0516 0601 0003 (w tytule: darowizna na cele statutowe).