Z natury niezbywalne prawo do wychowywania mają rodzice i na nich spoczywa odpowiedzialność za wychowanie. Szkoła pomaga rodzicom w wypełnianiu ich zadań. Wysoki poziom kształcenia jest możliwy tylko wtedy, gdy rodzina i szkoła przyjmują te same wartości i zasady wychowawcze.

Szkoły ZDRÓJ i ISKRY utrzymują stały kontakt z rodzicami swych uczniów, szczególnie poprzez tutoring rodzinny.

Tutoring rodzinny jest to forma współpracy opiekuna (tutora) z rodziną, mająca na celu pomoc w wychowaniu dziecka. Opiekun, korzystając z zasobów własnych, rodziny oraz środowiska szkolnego, prowadzi cykl spotkań z rodzicami, obserwację i rozmowy z uczniem oraz wywiad z wychowawcą i nauczycielami, aby ustalić osobisty plan edukacyjny [OPE], prowadzący do harmonijnego rozwoju wszystkich aspektów człowieczeństwa u podopiecznego: ciała i duszy, rozumu i woli oraz emocji; aby był wolny i szczęśliwy.

Tutor rozmawia ze swoim podopiecznym przynajmniej raz w miesiącu, a raz w trymestrze spotyka się z jego rodzicami. Ponadto rodzicom oferowane są różnorodne środki kształcenia i doradztwa: wykłady, kursy, konferencje, konsultacje w zakresie doboru odpowiednich lektur oraz inne środki formacji osobistej.