NURT herb logo RGB

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT prowadzi trzy placówki edukacyjne: przedszkole ZDRÓJ oraz szkoły podstawowe dla dziewcząt – ZDRÓJ i dla chłopców – ISKRY. Są to placówki społeczne, założone przez rodziców. Wspierają ich, jako pierwszoplanowych wychowawców, w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu swoich dzieci. Oferują edukację spersonalizowaną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz antropologii katolickiej.

Cechą charakterystyczną placówek Stowarzyszenia NURT jest formacja w cnotach rozwijająca szacunek dla człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom, kształtująca optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego.