Moja postawa

 1. Pracuję nad sobą.
 2. Dobrze wykorzystuję czas.
 3. Dbam o kulturę języka.
 4. Mówię prawdę.
 5. Jestem sprawiedliwy, nie ściągam, pracuję samodzielnie, przyznaję się do błędów.

Relacje z innymi

 1. Jestem posłuszny nauczycielom.
 2. Okazuję szacunek innym ludziom.
 3. Jestem uprzejmy, używam zwrotów grzecznościowych.
 4. Nie biorę cudzych rzeczy bez pytania.
 5. Nie stosuję przemocy, staję w obronie słabszych.

Zachowanie w szkole

 1. Jestem punktualny.
 2. Nie biegam i nie krzyczę w budynku szkoły.
 3. Dbam o porządek, szanuję mienie szkolne, innych i własne.
 4. Mam na sobie kompletny i czysty mundurek.
 5. Nie korzystam w szkole z urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem zegarka i kalkulatora).

Praca na lekcji

 1. Wykonuję polecenia nauczyciela.
 2. Sumiennie wypełniam swoje obowiązki.
 3. Podnoszę rękę, jeśli chcę zabrać głos.
 4. Dbam o staranność i czystość każdej pracy.
 5. Jestem przygotowany do zajęć, mam agendę i potrzebne materiały.