Wszystkie zajęcia w placówkach odbywają się zgodnie z zasadami doktryny katolickiej i w poszanowaniu dla wolności sumienia. Praktyki religijne organizowane dla klas (modlitwa, wyjście na Mszę św.) nie są obowiązkowe.

W szkolnej kaplicy od poniedziałku do piątku jest Najświętszy Sakrament, co umożliwia codzienną adorację i osobistą rozmowę z Panem Jezusem.

Realizacja formacji osobistej i religijnej odbywa się w duchu Opus Dei, które naucza, że praca i codzienność są okazją do spotkania z Bogiem i służenia bliźnim. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z opieki duszpasterskiej księdza, który jest obecny w szkole co tydzień.

www.opusdei.pl