klasy 0-3

07:30-08:10

świetlica poranna

08:10-08:20

kwadrans wychowawczy

08:20-09:00

lekcja I

09:00-09:05

przerwa

09:05-09:45

lekcja II

09:45-10:00

przerwa śniadaniowa

10:00-10:40

lekcja III

10:40-10:50

przerwa

10:50-11:30

lekcja IV

11:30-11:40

przerwa

11:40-12:20

lekcja V

12:20-12:50

czytanie

12:50-14:00

obiad/swobodna zabawa

14:00-15:00

cicha świetlica/zajęcia pozalekcyjne

15:00-15:45

świetlica popołudniowa

15:45-16:30

świetlica płatna

 

klasy 4-6

07:30-08:10

świetlica poranna

08:10-08:20

kwadrans wychowawczy

08:20-09:00

lekcja I

09:00-09:05

przerwa

09:05-09:45

lekcja II

09:45-10:00

przerwa śniadaniowa

10:00-10:40

lekcja III

10:40-10:50

przerwa

10:50-11:30

lekcja IV

11:30-11:40

przerwa

11:40-12:20

lekcja V

12:20-12:50

czytanie (lekcja VI)

12:50-13:30

lekcja VII

13:30-14:00

obiad/rekreacja

14:00-15:30

zajęcia pozalekcyjne/cicha świetlica (do 15:00)

15:00-15:45

świetlica popołudniowa

15:45-16:30

świetlica płatna

 

klasy 7-8

07:30-08:10

świetlica poranna

08:10-08:20

kwadrans wychowawczy

08:20-09:00

lekcja I

09:00-09:05

przerwa

09:05-09:45

lekcja II

09:45-10:00

przerwa śniadaniowa

10:00-10:40

lekcja III

10:40-10:50

przerwa

10:50-11:30

lekcja IV

11:30-11:40

przerwa

11:40-12:20

lekcja V

12:20-12:30

przerwa

12:30-13:10

lekcja VI

13:10-13:20

przerwa

13:20-14:00

lekcja VII

14:00-14:15

obiad/rekreacja

14:15-15:45

zajęcia pozalekcyjne