Rozwój w cnotach jest podstawowym elementem programu wychowawczego szkoły. W każdym miesiącu proponowana jest cnota, nad którą pracujemy w sposób szczególny:

  • wrzesień – porządek
  • październik – pracowitość
  • listopad – męstwo
  • grudzień – wytrwałość
  • styczeń – przyjaźń
  • luty – hojność
  • marzec – odpowiedzialność
  • kwiecień – posłuszeństwo
  • maj – szczerość
  • czerwiec – radość

Kwadrans wychowawczy

Nasi uczniowie w codziennym planie lekcji mają krótkie spotkania z nauczycielem na początku każdego dnia, których celem jest pomoc w pracy nad sobą i  kształtowaniu cnót. Na kwadransach omawia się także bieżące sprawy wychowawcze. Jest to zachęta do dobrego rozpoczęcia dnia pracy oraz ukazanie porządku i celowości w działaniu szkoły.

Wychowawca klasy jest koordynatorem wszystkich działań wychowawczych, którym poddawani są w szkole uczniowie klasy oddanej mu pod opiekę; kieruje środkami formacji grupowej i służy wsparciem w pracy indywidualnej prowadzonej przez opiekunów. Odpowiada za relacje między uczniami i dyscyplinę w klasie, stara się utrzymać atmosferę radości, szacunku, rzetelnej pracy oraz samodyscypliny. Prowadzi spotkania informacyjne i inne zajęcia skierowane do rodziców swoich wychowanków.