Nauka w szkole i w domu

Uczeń powinien pracować w szkole i w domu. Czas spędzony na nauce w domu powinien wynosić około pół godziny dla klas młodszych (1-3), minimum godzinę w klasach starszych (4-8). Stały czas nauki w domu i odpowiednie miejsce do pracy pomagają rozwinąć nawyki konieczne do osiągnięcia sukcesu w nauce w kolejnych etapach edukacyjnych.

 

Gotowość do podjęcia pracy

Zajęcia lekcyjne są czasem intensywnej nauki. Obowiązkiem ucznia jest dobre przygotowanie do pracy. Oczekuje się, że uczniowie będą przynosili na zajęcia potrzebne przybory i pomoce szkolne oraz wszystkie inne wymagane materiały. Każdy uczeń powinien dobrze i zdrowo się odżywiać oraz przychodzić na lekcje wyspany i wypoczęty.

 

Zajęcia dydaktyczne

Szczególną rolę przywiązujemy do dobrej i skutecznej edukacji. W klasach 0-3 koncentrujemy się na rozwoju podstawowych kompetencji, jakimi są: czytanie, liczenie, pisanie i mówienie.

W klasach starszych szczególną uwagę przywiązujemy do nauki języka polskiego i matematyki, kluczowych dla rozwoju logicznego myślenia, poprawnego rozumowania oraz budowania wypowiedzi i komunikowania się z innymi – kompetencji niezbędnych do nauki wszystkich przedmiotów.

We wszystkich grupach wiekowych staramy się efektywnie rozwijać umiejętność korzystania z języka angielskiego. Nasz plan lekcji wykracza poza podstawę programową MEN. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie!

Zależy nam również na fizycznym rozwoju naszych uczniów. W klasach 1-3 oferujemy 4 godziny zajęć wychowania fizycznego tygodniowo, czyli o jedną więcej niż w programie MEN.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Każdego roku przygotowujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, takich jak: robotyka, animacja filmowa, modelarstwo, szachy, bioklub, kaligrafia oraz różnorodne zajęcia sportowe w ramach UKS. Są to zajęcia dodatkowo płatne. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest zależna od liczby zainteresowanych.