kadra MOS 0292

Cechy, które wyróżniają naszych nauczycieli to wysokie kompetencje zawodowe, zaangażowanie, fascynacja zawodem, ciągłe doskonalenie i praca nad sobą, a także dojrzałość osobista i równowaga emocjonalna, tak niezbędne u kogoś, kto ma za zadanie kierować innymi. Nasi nauczyciele troszczą się też o drobne szczegóły i delikatność w obcowaniu z ludźmi, o codzienny uśmiech, a także odpowiedni sposób ubierania się i wysławiania, które potwierdzają ich profesjonalizm, a także budują wzajemne zaufanie, niezbędne do wytworzenia autentycznego, osobistego dialogu z uczniami i ich rodzicami.

 

 

Andrzej Dunajski

dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody i biologii

andrzej.dunajski@nurt.edu.pl

Doktor nauk biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1998). Absolwent Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993). Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie. Wykładał na Wydziale Biologii, Wydziale Chemii oraz Geografii i Nauk o Ziemi UWr, UP i PWr. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu botaniki, ekologii roślin i ekologii krajobrazu. Członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Moderator Akademii Familijnej. Szczęśliwy mąż i ojciec czterech córek i dwóch synów. Amator turystyki górskiej, narciarstwa i kajakarstwa.

 

Filip M. Muszyński

dyrektor ds. wychowania, wychowawca klas IV i VII, nauczyciel religii

filip.muszynski@nurt.edu.pl

Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki (Politechnika Wrocławska, 2017), absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (2003), ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim (2009) oraz teorię muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (licencjat, 2011); a także studia podyplomowe edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim (2014) oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2015). Pracuje w Iskrach ab schola condita. Żonaty od 2009 roku, ojciec Teresy, Małgorzaty, Józefa i Weroniki. Interesuje się historią i polityką. Lubi spędzać czas na wsi, prowadzić długie rozmowy, chodzić na piesze wycieczki i grać na fortepianie.

 

Wojciech Ciepliński

nauczyciel języka angielskiego

wojciech.cieplinski@nurt.edu.pl

Studia filologiczne ukończył na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w 2009 roku, gdzie studiował filologię angielską z językiem rosyjskim. Następnie uzupełnił je tłumaczeniami specjalistycznymi na Uniwersytecie Warszawskim w 2011 roku. W Iskrach pracuje od 2017 roku. Żonaty od 2012. Po pracy w głównej mierze poświęca czas rodzinie. W wolnych chwilach czyta klasykę literatury brytyjskiej i gra na gitarze basowej. „Zardzewiały” amator gier przygodowych, planszówek i karcianek.

 

Rafał Czajkowski

nauczyciel geografii

rafal.czajkowski@nurt.edu.pl

Ukończył geografię na Uniwersytecie Warszawskim i geografię społeczno-ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pisze doktorat z geografii politycznej. Z Iskrami związany od września 2017 roku. Pasjonat turystyki, historii i religioznawstwa oraz sportów rakietowych.

 

Marcin Jan Czarnopyś

nauczyciel plastyki

marcin.czarnopys@nurt.edu.pl

Pochodzi z Podkarpacia. Ukończył studia magisterskie z zakresu malarstwa oraz podyplomowe z pedagogiki. Interesuje się historią i sportem.

 

Piotr Grucela

wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki i techniki

piotr.grucela@nurt.edu.pl

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w 1997r. Studia podyplomowe ukończył na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

W zawodzie nauczycielskim od 2008r, z Iskrami związany od września 2017 r. Żonaty, dwoje dzieci: Martyna 17l, Filip 15l. Interesuje się historią i modelarstwem redukcyjnym.

 

Bartosz Jakus

sekretarz szkoły, nauczyciel historii

bartosz.jakus@nurt.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pracuje w szkole podstawowej ISKRY od 2014 r. Żonaty, ojciec córki.  Interesuje się historią współczesną, a szczególnie zagadnieniami społecznymi i politycznymi. Amatorsko zgłębia wiedzę z dziedziny informatyki. Aktywnie spędza czas wolny, a do pracy dojeżdża rowerem.

 

Paweł Jarnicki

nauczyciel języka polskiego

pawel.jarnicki@nurt.edu.pl

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 2005 r. Tam też w 2012 r. obronił doktorat, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Z Iskrami związany od września 2017 r. Żonaty, dwoje dzieci: chłopiec i dziewczyna. Interesuje się metanaukami (filozofią, socjologią, metodologią nauk) i problemami translatologicznymi.

 

Anna Konopka

pedagog

anna.konopka@zdroj.edu.pl

mgr pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną- dyplom uzyskała w 2003 roku na Uniwersytecie Opolskim; Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na PWT we Wrocławiu - 2007 r.,  mediator - dyplom uzyskany w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie w 2009 i 2013 r., Psychoterapia Systemowa Rodzin  w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie w 2015 r., z Iskrami związana od 2016 r. Interesuje się procesami grupowymi, psychologią komunikacji, duchowością.

 

Maciej Kwiatkowski

wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

maciej.kwiatkowski@nurt.edu.pl

Studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 2006 r., tam też w 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia Historii;  Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na DSW we Wrocławiu - ukończone w 2016 r. Z Iskrami związany od 2015 r. Żonaty, ojciec Jacka. Interesuje się literaturą, teatrem, kolarstwem, mnemotechnikami.

 

Radosław Owczarski

wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

radoslaw.owczarski@nurt.edu.pl

Studiował polonistykę, historię sztuki i edukację wczesnoszkolną. Pracuje w Iskrach od 2013 roku. Mąż i ojciec. Entuzjasta ikon i (od całkiem niedawna) kaligrafii.

 

Damian Suchowski

wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

damian.suchowski@nurt.edu.pl

Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej. Z Iskrami związany od września 2017 r. Interesuje się militariami i survivalem.

 

Paweł Ulatowski

nauczyciel wychowania fizycznego i pływania, koordynator UKS Iskry

pawel.ulatowski@nurt.edu.pl

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku wychowanie fizyczne o specjalizacji trenerskiej, trener piłki nożnej z licencją UEFA A, instruktor pływania. W Szkole Podstawowej Iskry pracuje od sierpnia 2015 roku. Żonaty. Interesuje się sportem, muzyką i turystyką górską.