kadra MOS 0292Każdy nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą, świadomym, że nauczanie jego przedmiotu jest środkiem służącym do tego, żeby uczniowie przyswajali wiedzę i rozwijali w najwyższym stopniu swoje zdolności, ale też wprawiali się w praktykowaniu cnót.

 

Zasadnicza praca nauczycieli w naszej szkole polega na współpracy z rodzicami oraz na zachęcaniu każdego ucznia do nauki, pomoc w jego dojrzewaniu jako osoby i w osiąganiu zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego działania.

 

Cechy, które wyróżniają naszych nauczycieli to wysokie kompetencje zawodowe, zaangażowanie, fascynacja zawodem, ciągłe doskonalenie i praca nad sobą, a także dojrzałość osobista i równowaga emocjonalna, tak niezbędne u kogoś, kto ma za zadanie kierować innymi. Nasi nauczyciele troszczą się też o drobne szczegóły i delikatność w obcowaniu z ludźmi, o codzienny uśmiech, a także odpowiedni sposób ubierania się i wysławiania, które potwierdzają ich profesjonalizm, a także budują wzajemne zaufanie, niezbędne do wytworzenia autentycznego, osobistego dialogu z uczniami i ich rodzicami.

 

Staramy się, aby w naszej szkole edukacja odbywała się w klimacie szacunku dla każdego z uczniów, a także w klimacie radości, która towarzyszy dobrze wykonywanej pracy i poszukiwaniu dobra. Nauczyciele starają się okazywać uczniom maksimum zrozumienia i cierpliwości, co pomaga każdemu z chłopców czuć się osobiście akceptowanym. Dzięki temu nauczyciele są nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie, do których idzie się prosząc o pomoc w przypadku jakiegoś problemu czy potrzeby, ale również kimś bliskim, kto przewiduje, zachęca i pomaga w wysiłku wkładanym w osiągnięcie zamierzonego osobistego celu, a także jest osobowym wzorem do naśladowania.