Poniżej opisujemy sylwetkę absolwenta Szkoły Podstawowej ISKRY. Jest to dla nas kierunek, do którego dążymy, myśląc o każdym uczniu z osobna. 

 

profil absolwenta MOS 0421Uczeń ma dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie małej i dużej motoryki, potrafi skoordynować ruchy swojego ciała. Posiada nawyki pozwalające na dalszy rozwój fizyczny: dba o zdrowie i higienę, dobrze się odżywia, kładzie się spać o właściwej porze i wcześnie wstaje z łóżka. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zna zasady gier sportowych, potrafi grać w zespole. Potrafi zorganizować sobie czas wolny. Chętnie uczestniczy w wycieczkach pieszych i rowerowych, chodzi po górach, lasach, dobrze biega i pływa, jest wytrzymały.

 

Uczeń dobrze i chętnie czyta. Rozumie czytany tekst i zna wybraną literaturę, w tym teksty Pisma Świętego. Poprawnie się wypowiada, buduje logiczne zdania i potrafi argumentować. Jest komunikatywny, myśli racjonalnie i potrafi wyciągać wnioski z własnych obserwacji i doświadczeń. Pisze ładnie i starannie, zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii. Potrafi porozumiewać się w języku angielskim. Zna różne dziedziny sztuki. Potrafi wymienić znanych malarzy, rzeźbiarzy, architektów i muzyków oraz ich dzieła. Zna podstawowe fakty z historii Polski i świata. Umie czytać mapę, zna nazwy i lokalizację wszystkich kontynentów i oceanów oraz najważniejszych państw, miast, rzek, mórz, gór i jezior. Zna nazwy i rodzaje pospolitych, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz środowiska, w jakich żyją. Zna podstawowe zasady krajoznawstwa, potrafi zaplanować wycieczkę krajoznawczą w rejonie Dolnego Śląska. Potrafi wykonywać działania na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna zapis liczb rzymskich. Potrafi rozwiązywać zadania matematyczne. Potrafi posługiwać się narzędziami.

 

Uczeń jest odpowiedzialny. Potrafi podejmować decyzje i przyjmuje ich konsekwencje. Dba o porządek. Potrafi skoncentrować się na zagadnieniu. Dobrze pracuje w zespole. Jest posłuszny i potrafi czerpać z tego radość. Zawsze mówi prawdę. Jest wytrwały i systematyczny. Kończy rozpoczętą pracę. Potrafi rezygnować z przyjemności. Działa według planu i nie oczekuje natychmiastowych efektów. Ma jasne zasady według których żyje. Jest zdolny do poświęcenia się dla innych.

 

Uczeń panuje nad emocjami. Jest świadomy swoich uczuć, potrafi je właściwie przeżywać, ale im nie ulega. Zachowuje do siebie dystans i ma poczucie humoru. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i cudzych, a także przeżywać porażki, nie popadając w nadmierny smutek. Jest wrażliwy i delikatny, a jednocześnie stały i niezłomny. Nie krzywdzi innych, ale potrafi ich upomnieć. Jest lojalny i wierny. Zawsze można mu zaufać.