personalizacja nauczania MOS 0387Podstawą kształcenia w naszej szkole jest edukacja spersonalizowana, która każe traktować każdego ucznia jak szczególną osobę z poszanowaniem jej wolności i integralności. Personalizacja kształcenia wynika z wielkiej godności osoby ludzkiej i świadomości jej wielkich możliwości. Edukacja spersonalizowana zmierza więc do tego, żeby każdy uczeń osiągnął najwyższy rozwój swoich wszystkich możliwości i zdolności, kształtował swój własny osąd i uzyskał dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Każe też traktować każdego ucznia z wielkim szacunkiem i cierpliwością, ale i stawiać wysokie wymagania, w celu osiągnięcia zamierzonych, ambitnych celów.

 

Celem tak pojmowanej edukacji jest całościowy rozwój uczniów: zarówno ich sfery intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, jak i wolitywnej (kształtowanie charakteru)  i duchowej. Całościowe kształcenie uczniów jest możliwe dzięki specjalnemu programowi i metodom nauczania, które kładą nacisk nie tylko na wyniki nauczania sensu stricte, ale również na kształtowanie postaw, relacji z nauczycielami i innymi uczniami oraz na wyrobienie odpowiedzialności za określone obowiązki pełnione w szkole.